שאלות ותשובות

עקרון טובת הילד מול זכותו של ההורה הטבעי

יום שני, 17 באוגוסט, 2009

בעלי מקצוע לא הופתעו מההחלטה בנוגע לגורלו של אליאן גונזלס. פסיכולוגים העוסקים ביחסי הורים- ילדים ועורכי דין העוסקים בדיני משפחה ציפו להחלטה שנתקבלה בסופו של דבר, הדוגלת בעליונותו של התא המשפחתי ונותנת לו עדיפות. הוצאתו של הילד הקובני אליאן גונזלס מידי קרובי משפחתו המתגוררים בארצות הברית, והעברתו למשמורת אביו - לפחות עד לשמיעת הערער ...

מזונות לאשה "מורדת"

יום שני, 17 באוגוסט, 2009

על פי הדין העברי אשה אשר "זנתה תחת בעלה" כלומר אשה המקיימת יחסי אישות עם גבר אחר שאינו בעלה, אסורה לבעלה ולבועלה, והיא מפסידה את כתובתה ואת מזונותיה. אשה כזאת מחוייבת לקבל מבעלה גט פיטורין לאלתר והינה מפסידה את זכויותיה כאשה נשואה. הדין העברי אינו מחמיר באותה מידה עם בעל שקיים יחסי אישות עם ...

למי שייך נכס אשר נרכש על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין?

יום שני, 17 באוגוסט, 2009

בעבר דינו של נכס שנרכש על ידי אחד מבני הזוג קודם לנישואין - היה שונה מדינו של נכס, כמו דירה, למשל, שנרכשה במהלך חיי הנישואין, ואשר נרשמה על שם אחד מבני הזוג. האבחנה הנוקשה בין נכסים שנרכשו לפני הנישואין ובין אלה שהושגו על ידי בני הזוג במהלך הנישואין הפכה ברבות השנים גמישה יותר. במקרים ...

למי שייך נכס אשר נרכש על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין?

יום שני, 17 באוגוסט, 2009

בעבר דינו של נכס שנרכש על ידי אחד מבני הזוג קודם לנישואין - היה שונה מדינו של נכס, כמו דירה, למשל, שנרכשה במהלך חיי הנישואין, ואשר נרשמה על שם אחד מבני הזוג. האבחנה הנוקשה בין נכסים שנרכשו לפני הנישואין ובין אלה שהושגו על ידי בני הזוג במהלך הנישואין הפכה ברבות השנים גמישה יותר. במקרים ...

האם יש חשיבות כלשהי לפוטנציאל ההשתכרות של אשה

יום שני, 17 באוגוסט, 2009

פסק דין שניתן על ידי כב' השופטת פלאוט בתמ"ש 65830/97 סוקר את ההלכות השונות הנוגעות להתחשבות בפוטנציאל ההשתכרות של האשה לצורך קביעת מזונותיה. על פי דין תורה בעל חייב במזונות אשתו לפי מעמדה ולפי כבודה. במסגרת חיוב זה חייב הבעל לספק לאשתו את כל מחסורה ואת כל צרכיה, לרבות מדורה. הלכה פסוקה זו נקבעה בפסקי ...

הסכמי גירושין

יום שני, 17 באוגוסט, 2009

התחייבות לשיפוי והתחייבות לערבות הינם תופעה מוכרת ושכיחה בהסכמי גירושין. בני הזוג העומדים בפני גירושין מסכמים ביניהם את סכום המזונות שישולם לילדים. חלק ניכר מהאבות דורש בטחונות - באמצעות שיפוי וערבות - על מנת שבעתיד לא תוגש כנגדם תביעה אשר עשויה בסופו של דבר להביא להגדלת החיוב החודשי. בהסכם גירושין ניתן - בהסכמה - ...

הרחבת חובתם של הורים לכלכל את ילדיהם בתקופת השירות הצבאי

יום שני, 17 באוגוסט, 2009

הצעת חוק שהגישה ח"כ ענת מאור ואשר עברה בקריאה ראשונה בכנסת במחצית השניה של חודש יוני עוסקת בתשלום מזונות לילדים עד גיל 22. אם תעבור הצעת החוק בקריאה שניה ושלישית יהיה בכך כדי לשנות את המצב החוקי הקיים. בתמצית, חובת המזונות תורחב ותקופת תשלום המזונות - תוארך. הצעת החוק מבקשת להרחיב את חובת המזונות ...

האם יכולה אשה שננטשה על ידי בן זוגה לקבל פיצוי כספי על הפרת חוזה הנישואין, האם יכול גבר שנבגד לתבוע פיצויי נזיקין מאשתו?

יום שני, 17 באוגוסט, 2009

יש פיצוי על הפרת הבטחת נישואין. אין פיצוי על חיי נישואין כושלים ואומללים. העילה של הפרת הבטחת נישואין מקורה בדיני החוזים האנגליים וגם לאחר חקיקת חוק החוזים הישראלי, הכירו בתי המשפט בעילה זו. אשה שנעזבה על ידי ארוסה בסמוך לחתונה, וגבר שאשתו לעתיד חזרה בה מרצונה להתחתן עמו - יכולים לתבוע פיצוי כספי ...

סילוק בן זוג מן הבית כשיש אלימות

יום ראשון, 16 באוגוסט, 2009

ישראל ודליה היו נשואים זה לזו משך 20 שנה והאלימות ביניהם היתה דבר שבשיגרה. כנגד כל אחד מהם נפתחו מספר תיקים במשטרה אשר הפכו לתביעות פליליות כנגדם, ואשר נסתיימו בעסקאות טיעון עם הפרקליטות. לשניהם היו הרשעות פליליות בעבירות של אלימות כלפי בני זוגם. באחד מן הימים שבהם נהגו בני הזוג באלימות זה כלפי ...

הרחקת האשה מהבית – מתי הדבר אפשרי?

יום ראשון, 16 באוגוסט, 2009

לרבקה ולאליעזר היו חמישה ילדים, שניים מהם שהיו בגיל ההתבגרות חיו בפנימיות, ושלושת הקטנים התגוררו בבית. אליעזר נטל על עצמו את האחריות בכל הנוגע לניהול משק הבית, הפרנסה והטיפול בילדים. בכל יום לאחר שובו מעבודתו כפועל נקיון בעירית בת ים הוא היה מבשל לילדים, מנקה את הבית, מכבס, ומכין עבורם סנדויצ'ים ליום המחרת. ...