התאבדות בבית חולים – רשלנות רפואית?


פורסם בתאריך 19 בספטמבר 2012 – 18:19 | מאת admin

האם התאבדות של מטופל בין כתלי בית החולים הינה רשלנות רפואית? בית משפט שלום בחיפה נדרש לסוגיה זאת במסגרת תביעה לחקירת סיבת המוות של בתם שהתאבדה בתלייה בביה"ח, טענו אבא או אימא כי מותה נגרם בשל מרשלנות הצוות הרפואי. בימ"ש השלום בחיפה קבע, כי לכאורה, באופן זה שלא נקטו אמצעים סבירים למניעת האסון, גרמו צוותי בית החולים למות הבת.

צעירה שאושפזה בבית החולים לבריאות הנפש, התאבדה בתלייה תוך כדי האשפוז. נוכח טענת הוריה, כי סיבת המוות, נגועה ברשלנות רפואית של הצוות הרפואי שטיפל בבתם, הגישו לביהמ"ש דרישה על פי חוק חקירת סיבות מוות.

ההורים טענו, ש לאחר שבתם ניסתה להתאבד דרך תליית שמיכה אודות סורגים וכריכתה מסביב לצוואר, הינה אושפזה בביתכם החולים לתקופה של כמה ימים, שוחררה וכעבור מספר ימים שבה לאשפוז, תחילה במחלקה לא פועלת ולאחר מכן הועברה לאשפוז פתוח, במסגרתו קיבלה שלוש חופשות, ובערב החופשה השלישית נמצאה בפינת החי מטעם ביה"ח, כשסדין קשור לצינור כרוך סביב צווארה, ומתחתיה שולחן.

הוצאת בתם לחופשה בלעדי השגחה ואי-פינוי חפצים שעלולים לסייע בשבילה להתאבד, דוגמת השולחן והסדין, טענו ההורים, היא התנהלות רשלנית שאפשרה את כל מותה, מה גם שמספר תקופות לפני כן, התאבד באותה זירה מטופל שונה. בקרב היתר טענו, כי למרות שהצוות הרפואי ידע אודות נטיותיה האובדניות, לא עשה די כדי לבדוק שבתם ממש לא תפגע בעצמה בשנית.

מדינת ישראל טענה מצד שני, מחקירת המקרה עולה שלא קיים כמעט כל חשד לקיום עבירה פלילית ע"באמצעות מי מהצוות המטפל.

השופט זאיד פלאח קיבל את הדרישה בחלקה, בקובעו, ש צוות המנקים הרפואי לא התרשל ככל הנוגע לעצם הטיפול במנוחה, אולם מנהלת ביה"ח וסגנה (מנהל המחלקה שבה אושפזה המנוחה), התרשלו לכאורה באופן זה, שלא נקטו אמצעים סבירים למניעת הסכנה.

נקבע כי על צוות הרופאים הייתה מוטלת החובה לדעת לזה כי תנועות המנוחה ברחבי המחלקה הם יהיו מבוקרות, על מנת שאיננו תממש את כל הסיכון להתאבדות, זה במיוחד נוכח העובדה, ש 3 תקופות לפני כן, התאבד מטופל שונה באותה דרך ובאותו מקום.

"המקום בו התאבדה המנוחה הפך למעין 'זירת התאבדות', ומומלץ היה להעניק את תשומת הלב לעניין דבר זה, ולוודא שלא יימצאו באותו מקום אמצעים שיכולים לגרום כדי לעזור למטופלים 'במשימת' ההתאבדות… ולכן קמה חובה להרחיק מאותה 'זירה' כל פריט שעלול לעזור למטופלים להתאבד במקום, ובייחוד כלים ששימוש פעם להתאבדות", חיבר השופטוקבע, כי באופן זה שהשניים ממש לא הורו על הרחקת השולחן מקרבת הצינור אליהם קשרה המנוחה את כל הסדין, שהנגישות אליהם הייתה חופשית, הינם הפרו את כל חובת הזהירות שהייתה מוטלת עליהם.

הממונים על בית חולים ומחלקה סבירים, בדרך זו נקבע, היו חייבים לראות את סכנת ההתאבדות, לנוכח נסיון ההתאבדות הקודם מטעם המנוחה והתאבדות המטופל האחר פעם הלא רחוק, ולנקוט באמצעים סבירים כדי שלא יהיו את הסכנה, ומשלא השתכרו כן, לכאורה, גרמו ברשלנותם למות המנוחה.

לבסוף ביקש השופט לקבל את כל טענות וראיות המנהלת והסגן טרם שיחליט במידה ולרכוש עם נגדם צו האשמה.

ישנן תביעות לא מעטות על רשלנות רפואית באי מניעת התאבדות של מטופלים, בעיקר במוסדות פסיכיאטריים.

לשאלות בנושא ניתן ליצור קשר עם עו"ד ענת מולסון המטפםלת בכמה מקרים כאלו, בטלפון 1800200807


לא ניתן להוסיף תגובה.