משמורת והחזקת ילדים


פורסם בתאריך 16 באוגוסט 2009 – 16:38 | מאת admin

א. הגירת ילדים לחו"ל

איילה נישאה מחדש לאחר שהתגרשה מבעלה, ראובן. לבני הזוג היו שני ילדים בגילאים 4 ו- 2. כשנה לאחר שנישאה בשנית, קבל בעלה השני של איילה הצעת עבודה מפתה בלונדון.

הסכם הגירושין שבין איילה וראובן קבע מפורשות כי הילדים יגדלו ויתחנכו בישראל. ראובן לא הסכים לתחנוניה של איילה אשר הציעה לו בתמורה להסכמתו להגירת הילדים לוותר על מזונות לחלוטין ואף היתה מוכנה לממן נסיעת הילדים לארץ פעמיים בשנה על חשבונה.

באין הסכמה בין הצדדים פנתה איילה לבית המשפט בבקשה להתיר לה להוציא את הילדים מן הארץ.

בית המשפט לענייני משפחה דחה את תביעתה של איילה ונימק זאת באופן הבא:

חזקת הגיל הרך שבסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לפיה ילד עד גיל 6 יהיה בחזקת אימו הינה רק אחד מהשיקולים הנשקלים על ידי בית המשפט אולם לא השיקול הבלעדי. טובת הקטין וזכותו להנות משני הוריו הינה השיקול העיקרי שעומד לעיני בית המשפט בבואו להכריע בשאלה.

מצד אחד עומדת זכותה של איילה שנישאה מחדש, בנתה לעצמה תא משפחתי חדש, ומבקשת להגר עם בן זוגה, ומצד שני עומדת זכותו של ראובן כאבי הבנים למימוש זכות ההורות שלו עם ילדיו ולקשר קבוע ורציף עמם.

בית המשפט קבע כי הזכות להורות הינה זכות חשובה וטבעית והינה ביטוי לקשר הטבעי בין הורים לילד. בית המשפט בחן מספר נושאים בבואו להכריע:

א. התאמת כל אחד מההורים לשמש הורה משמורן. בדיקת מסוגלות הורית שנעשתה קבעה כי הן איילה והן ראובן הינם מתאימים כל אחד בנפרד לגדל את הילדים ואף אחד אינו עדיף על משנהו.

ב. חשיבות הסיבה להגירה האם סיבת ההגירה לגיטימית אם לאו. נקבע כי סיבת ההגירה לגיטימית היות ולבעל השני של איילה הוצעה עבודה טובה שתקדם אותו מקצועית וכלכלית.

ג. האם בן הזוג החדש של איילה יכול למצוא תעסוקה בארץ ללא הגירה. התשובה לכך היתה חיובית, ונקבע כי ההגירה אמנם משפרת את תנאי מחייתם של הזוג ומהווה קידום מקצועי אולם אינה כורח המציאות.

ד. היכולת להבטיח את הקשר עם ההורה שנשאר בארץ. הצעתה של איילה לממן את כל הנסיעות ולשמור על הקשר עם האב אינה יכולה לענות על צורכי האב וצורכי הילדים לקשר קבוע ורצוף באופן מלא.

בנסיבות אלו קבע בית המשפט כי אין להוציא את הילד מן הארץ ובקשת האם להגר עם הילד נעשתה בלא התחשבות בטובת הילד ובצרכיו, ולכן נדחתה.

בבית המשפט העליון נהפכה הקערה על פיה ובית המשפט קבע כי האם רשאית להגר עם הילדים תוך הבטחת זכויותיו של האב לביקורים תכופים על חשבון האם.

לא ניתן להוסיף תגובה.