עיכוב יציאה מן הארץ


פורסם בתאריך 12 באוגוסט 2009 – 16:29 | מאת admin

אופירה וירון נשאו בשנת 1985 והביאו לעולם חמישה ילדים בפרק זמן קצר יחסית. ירון עבד כרואה חשבון שכיר במשרד גדול בתל-אביב. אופירה לא עבדה מחוץ למשק ביתה וגדלה את הילדים עם הרבה תשומת לב ואהבה. כעבור 11 שנים עלו חיי הנישואין על שרטון ואופירה מיהרה להגיש תביעת מזונות לבית המשפט. בד בבד עם הגשת כתב התביעה הגיש אופירה כנגד ירון בקשה שנתמכה בתצהיר לעיכוב יציאה מן הארץ. בתצהיר טענה אופירה כי במהלך אחד הויכוחים איים עליה ירון כי "יברח מן הארץ, וכי לה ולילדים לא יהיה מה לאכול".

רשם בית המשפט לענייני משפחה נעתר לבקשה במעמד צד אחד, עיכב את יציאתו של ירון באופן זמני בלבד למשך שבעה ימים, וקבע דיון מיידי בנושא עיכוב היציאה.

לפני הדיון הגיש ירון תצהיר באמצעות בא כוחו שבו עתר לבטל את עיכוב היציאה.

במהלך הדיון טען בא כוחו של ירון כי חוק יסוד כבוד האדם וחרותו קבע כי הזכות לצאת מן הארץ הינה חלק מחרות התנועה שעליה מגן חוק היסוד וכי זכות זו הינה בעלת מעמד חוקתי.

עורך דינו של ירון טען כי אופירה לא הצליחה להוכיח כוונה מצד ירון לברוח מן הארץ ולהותיר אותה ואת הילדים בלא מזונות ועל כן אין הצדקה להוצאת צו עיכוב היציאה כנגד ירון וכי יש לבטל את הצו הזמני שהוצא לאלתר.

עורכת דינה של אופירה טענה כי חוק יסוד כבוד האדם וחרותו מגן לא רק על חופש התנועה ועל הזכות של כל אדם לצאת מישראל אלא גם על זכות הקניין, שהיא זכותם של הילדים שאביהם יפרנסם וכי זכות קניין זו אינה נופלת מזכותו של ירון לחופש התנועה.

סוף דבר:

רשם בית המשפט לענייני משפחה קבע כי במקרה זה, במרוץ שבין הזכות להבטיח בדרך ראויה את תשלום המזונות לבין זכותו של אדם לחופש תנועה ויציאה מן המדינה – הזכות להבטחת מזונות עדיפה.

יחד עם זאת קבע הרשם כי במידה וירון יפקיד ערבויות מתאימות, (כמו הפקדת כספים בקופת בית המשפט, עיקול קופות גמל להבטחת מזונות הילדים, או הבאת ערבים מטעמו שיערבו להמשך תשלום המזונות) – יבוטל צו עיכוב היציאה העומד כנגדו.

לא ניתן להוסיף תגובה.