הרחקת האשה מהבית – מתי הדבר אפשרי?


פורסם בתאריך 16 באוגוסט 2009 – 16:51 | מאת admin

לרבקה ולאליעזר היו חמישה ילדים, שניים מהם שהיו בגיל ההתבגרות חיו בפנימיות, ושלושת הקטנים התגוררו בבית. אליעזר נטל על עצמו את האחריות בכל הנוגע לניהול משק הבית, הפרנסה והטיפול בילדים. בכל יום לאחר שובו מעבודתו כפועל נקיון בעירית בת ים הוא היה מבשל לילדים, מנקה את הבית, מכבס, ומכין עבורם סנדויצ'ים ליום המחרת. הילדים עזרו כמיטב יכולתם אולם מטבע הדברים נפלה רוב העבודה על אליעזר.

רבקה נהגה בבית באלימות מילולית קשה ולא תפקדה כעקרת בית לחלוטין. במקרה הטוב היא לא הפריעה לתפקוד התקין בבית. בימים גרועים היא היתה מתפרצת, מקללת ויורקת על אליעזר ועל הילדים.

התנהגותה הלכה והחמירה עד שאליעזר פנה לבית המשפט בבקשה להרחיק אותה מן הבית. לטענת אליעזר התנהגותה של רבקה אמנם לא סיכנה את הילדים ואותו באופן פיסי, אך הפריעה למהלך החיים התקין בבית וגרמה לילדים נזקים נפשיים קשים באלימותה המילולית.

במהלך הדיון טענה רבקה כי איננה אלימה. אליעזר לא הכחיש כי לא היה ארוע של אלימות או מכות, אך טען כי גם כך קשה לו לעבוד ולהתמודד עם קשיי הילדים, והתנהגות רבקה עוד מוסיפה על קשייו האובייקטיביים, הקיימים ממילא.

בית המשפט הזמין תסקיר סעד מהלשכה לשירותים חברתיים בעירית בת ים. התסקיר הגיע כעבור חודש ימים וממנו עלה כי מריבות, ויכוחים ואלימות מילולית היו שיגרת היום בבית המשפחה, וארעו כמעט מידי יום ביומו. לויכוחים התלוו פרצי אלימות וביטויים קשים מצד רבקה. ארועי האלימות הנפשית הלכו והתרבו והמצב בין בני הזוג הלך והחמיר.

בית המשפט קבע כי יש להרחיק את רבקה למשך ארבעה חודשים מן הבית. בית המשפט הסתמך (3) לחוק למניעת אלימות במשפחה.

סעיף זה קובע כי היה וקיימת התעללות נפשית מתמשכת או התנהגות באופן שאינו מאפשר לבני המשפחה לנהל את חייהם באופן סביר ותקין – יש לשופט הדן בתיק הסמכות להרחיק את בן הזוג מביתו גם אם לא היתה אלימות פיסית וגם אם לא היו איומים.

בית המשפט קבע כי איומים, קללות, צעקות, השלכת חפצים ושבירתם, יריקות ומריבות יזומות, כשהם מתבצעים באורח תדיר ויומיומי יכולים לעלות כדי התעללות והפרעה למהלך החיים התקין של האב והילדים, ומסיבה זו הרחיק את האשה לארבעה חודשים, תוך שהוא קובע מועד נוסף לדיון לצורך בחינת האפשרות של הארכת הצו לפרק זמן נוסף.

לא ניתן להוסיף תגובה.